ПРОВЕДЕ СЕ ХIV РЕДОВНА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“

На 30 май 2023 г. се проведе Четиринадесета редовна отчетно-изборна конференция на Медицинска федерация „Подкрепа“. Съгласно чл.25 от Устава на Медицинска федерация

Ден на българският лекар

октомври 19, 2023 / sysadmin