ВЪЗРАЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ ЗАПАЗИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В РЗИ

В днешния брой 81-ви на Държавен вестник е публикувано Постановление № 163 от 21 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи

МФ “ПОДКРЕПА” ВЪЗРАЗЯВА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО НАЧИНА НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В РЗИ

Медицинска федерация на КТ „ПОДКРЕПА“ изразява категорично несъгласие и неприемане на предприетите до момента действия и представените намерения на Министерство на здравеопазването за реализиране на увеличение на заплатите в Регионалните здравни инспекции, поради следното: