Становище на Конфедерация на труда „Подкрепа“ относно Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ, КТ „Подкрепа“ се запозна с изпратения ни проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г.

Медицинската федерация “Подкрепа” настоява за актуализация на заплатите в РЗИ с бюджет 2023 г.

Заплатите на работещите в регионалните здравни инспекции да бъдат актуализирани с бюджета за 2023-а година, и за отделните длъжности да бъдат в

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: Само в 26 държавни и общински болници основните заплати са съгласно Отрасловия КТД

По време на днешния (16.06.2023 г.) парламентарен контрол, проф. Хинков предостави информация, че към месец април само в 26 от общо 181

Членовете на КТ “Подкрепа” в Регионалните здравни инспекции настояват за увеличение на заплатите!

На 15.06.2023 г. Медицинска федерация “Подкрепа” изпрати писмо до акад, Николай Денков, министър-председател на Република България, г-н Асен Василев, министър на финансите