МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ “ПОДКРЕПА” ИСКА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

На свое заседание, Федеративният съвет на Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ при Конфедерация на труда „Подкрепа“, след обсъждане на текущи и наболели проблеми в сектор „Здравеопазване“ и действията на изпълнителната власт, взе Решение да отправи към Вас настоящото Искане, с което настояваме за оставката на министъра на здравеопазването.