БУНТЪТ В СПЕШНАТА ПОМОЩ: Защо медици се разграничиха от протеста на шофьорите на линейки

Росица Палешникова, председател на Медицинската федерация към КТ „Подкрепа” коментира темата в „Здравей, България” От НС „Защита” информират, че в четвъртък продължават

СТАНОВИЩЕ НА МФ “ПОДКРЕПА” ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Медицинска федерация на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ се запозна с постъпилите предложения по обсъждания законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, като с настоящото изразява своето становище, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАТИ В РЗИ

Синдикалните секции на КТ „Подкрепа“ при Регионалните здравни инспекции в страната, подкрепени от служители, които симпатизират на организацията ни, застават зад справедливите искания на своите синдикални членове в регионалните здравни инспекции и заедно с тях настоява за актуализиране на трудовите им възнаграждения, адекватно на отговорностите на заеманите от тях длъжности, като предлагат следния вариант за разпределение на предвидените средства за увеличение на основните заплати на служителите в РЗИ:

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ “ПОДКРЕПА” ОТПРАВИ ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА В ЦСМП И РЗИ

Във връзка с изпратена от Вас покана с рег. № 92-ф-87/15.08.2023 г. до Медицинска федерация „Подкрепа“ за обсъждане на правилата за разпределение на основните заплати в ЦСМП и РЗИ, се обръщаме към Вас да ни предоставите необходимата базова информация, въз основа на която ние да направим предложение за справедливо разпределение на средствата от държавния бюджет, които бяха гласувани за увеличение на възнагражденията в ЦСМП и РЗИ. Необходими са ни следните данни: