Писмо до Община Доспат относно статута и възнагражденията на заетите в системата на детско и училищно здравеопазване

От месец април 2022 г., когато бе сключен действащия към момента Отраслов колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“, Медицинска федерация „Подкрепа“ осъществява системен и поетапен мониторинг относно достигането на договорените в ОКТД минимални нива на възнаграждение на медицинските специалисти. При осъществяването на това наблюдение събираме и анализираме данни от всички наши синдикални структури, вкл. такива, в които членуват работници и служители заети в системата на детско и училищно здравеопазване на общинско подчинение.