УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПОДКРЕПА:

УСТАВ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПОДКРЕПА:


УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“:


УСТАВ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕДЕРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС

НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ“

НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ“

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ