Медицинска федерация подписа колективния трудов договор за 2024-2025 г. за детско и училищно здравеопазване, с който се увеличава с 30 % заплатите на здравните работници, които обслужват детските градини и ОДЗ, както и училищата в столицата.

Кметът на София Васил Терзиев и представители на синдикатите подписаха колективния трудов договор за 2024-2025 г. за детско и училищно здравеопазване, с

Позиция на Медицинска федерация “Подкрепа” относно отрасловото Колективно трудово договаряне

Повече от десетилетие, легитимността на сключваните Отраслови колективни трудови договори за „Здравеопазване“ е силно оспорима, поради отказът на работодателските организации да участват в процедурата по договаряне и сключване на договора. Така неговото юридическо действие се ограничава до степен на практическа неприложимост. Вследствие на това, в края на ковид пандемията, представителите на държавната власт, както законодателна, така и изпълнителна, осъзнавайки сериозността на кадровата криза в системата, потърсиха алтернативни начини да гарантират определени минимални нива на заплащане, вписани в Отрасловия колективен трудов договор, сключен през април 2022 година.