ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР ШАЛАПАТОВА

     Участието Ви в телевизионното предаване „Лице в лице“, излъчено от 18.00 часа на 15.01.2024 г. от телевизия Btv предизвика вълна от недоволство и възмущение от страна на наши синдикални членове – медицински специалисти, работещи в детски ясли и яслени групи в детските градини. Предвид продължаващите призиви от тяхна страна за реакция от страна на Медицинска федерация „Подкрепа“, Изпълнителният съвет на федерацията внимателно се запозна с проведения между Вас и водещата разговор, при което установи, че емоционалните реакции на колегите са основателни.

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“

    За пореден път се правят опити грижите за българските деца до 3 годишна възраст да се прехвърлят към Министерство на образованието и науката и да станат част от образователната система, вместо да останат под опеката и контрола на Министерство на здравеопазването. За пореден път през последните години се правят опити да се заличи натрупания за близо 120 години опит в развитието на ясленото дело в България и да се неглижират и пренебрегнат постиженията на поколения специалисти създали безспорни стандарти при оказването на грижи и възпитанието на деца до 3-годишна възраст. Също за пореден път, Медицинска федерация на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ предупреждава, че тези действия крият изключително сериозни рискове за правилното и съобразено с анатомо-физиологичните особености развитие на децата в най-ранна детска възраст (от 0 до 3 години).

ПОЗИЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ ОТНОСНО ИЗНЕСЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩА ГЛАДНА СТАЧКА В ЦСМП – СОФИЯ

Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ категорично се разграничава от внушенията за наличие на ескалирал до крайност конфликт в Центъра за спешна медицинска помощ –