ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: Само в 26 държавни и общински болници основните заплати са съгласно Отрасловия КТД

По време на днешния (16.06.2023 г.) парламентарен контрол, проф. Хинков предостави информация, че към месец април само в 26 от общо 181 държавни и общински болници основните месечни възнаграждения на целия персонал са съобразени с договореното в Отрасловия колективен трудов договор (ОКТД) за системата на здравеопазването. Данните бяха предоставени в отговор на питане от депутата Джевдет Чакъров.

Според новия министър на здравеопазването, договорените преди една година със синдикатите минимални основни заплати са достигнати в едва 11 от 61  държавни болници и само в 15 от 120 общински лечебни заведения.

Проф. Хинков пое ангажимент за търсене на решение на проблема, като за това ще се търси съдействие и от парламентарната здравна комисия.

Напомняме, че предприетите стъпки в посока гарантиране на нивата на заплащане, договорени в ОКТД чрез обвързване на плащанията към болниците по Националния рамков договор с достигнатите нива на заплащане на труда, претърпяха неуспех, след като клаузите на рамковото споразумение с НЗОК бяха атакувани съдебно. В тази връзка, в края на 2022 г. бяха направени законодателни промени, които да позволяват националните рамкови договори между НЗОК и Българския лекарски съюз да съдържат изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, но към днешна дата не е налице съществен прогрес по отношение на нивата на заплащане в болниците. Вярно е, че в много от лечебните заведения възнагражденията се повишиха, но дори и в тези случаи ръстът е за сметка на допълнителните възнаграждения, а не на основните заплати.

Медицинска федерация „Подкрепа“ си поставя за приоритет активната комуникация с новото ръководство на министерство на здравеопазването и всички заинтересовани страни за търсене на трайно и устойчиво решение на проблема.