МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ “ПОДКРЕПА” ОТПРАВИ ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА В ЦСМП И РЗИ

ДО
ПРОФ. ХРИСТО ХИНКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИСКАНЕ

ОТНОСНО: ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАСРОЧЕНО ЗА 18 АВГУСТ 2023 Г.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ХИНКОВ,

Във връзка с изпратена от Вас покана с рег. № 92-ф-87/15.08.2023 г. до Медицинска федерация „Подкрепа“ за обсъждане на правилата за разпределение на основните заплати в ЦСМП и РЗИ, се обръщаме към Вас да ни предоставите необходимата базова информация, въз основа на която ние да направим предложение за справедливо разпределение на средствата от държавния бюджет, които бяха гласувани за увеличение на възнагражденията в ЦСМП и РЗИ. Необходими са ни следните данни:

  • Щатно разписание, брой на заетите, брой на свободните работни места, брой на служителите в майчинство и временна нетрудоспособност над 1 месец в РЗИ и ЦСМП;
  • Минимален и максимален размер на основните трудови възнаграждения в двете институции по длъжности;
  • Среден размер на основните трудови възнаграждения в двете институции по длъжности;
  • Среден размер на брутните трудови възнаграждения в двете институции по длъжности;
  • Как ще бъдат разпределени отпуснатите 30 млн. лв. между РЗИ и ЦСМП.

Моля, информацията да ни бъде предоставена в рамките на утрешния ден, за да имаме време да извършим необходимите калкулации и да предложим възможно най-справедливия начин на разпределение на средствата. Задачата е от особена сложност, като се има предвид факта, че възнагражденията на държавните служители, каквито се явяват заетите в РЗИ, се регулират от специфично законодателство.

16.08.2023 г.

София

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

„ПОДКРЕПА“