МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ ПОСТАВИ ИСКАНИЯТА СИ ПРЕД МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Днес, 10.07.2023 г. ръководството на Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ се срещна с министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков. На срещата Изпълнителният съвет на федерацията постави актуалните проблеми на лечебните заведения, ЦСМП, РЗИ, СБР, ДПБ и ДМСГД, както и детско и училищно здравеопазване.

Срещнахме разбиране по почти всички поставени въпроси и се обединихме около началото на съвместна работа по намирането на адекватни решения по всеки от тях. Министерство на здравеопазването пое ангажименти за действия по решаване на следните искания:

  • Дофинансиране на общинските болници с цел достигане на нивата на основни заплати по браншовия колективен трудов договор;
  • Остойностяване на труда на работещите в лечебните заведения и включването му в клиничните пътеки;
  • Премахване на лимитите по плащания към лечебните заведения;
  • Дофинансиране на лечебните заведения в отдалечени райони;
  • 20 % увеличение на заплатите на всички работещи в Центровете за спешна медицинска помощ и Филиалите за спешна медицинска помощ.
  • Промяна на категорията на труд за работещите в спешната помощ и в държавните психиатрични болници;
  • Актуализиране на трудовите възнаграждения в Регионалните здравни инспекции съгласно таблицата, изпратена в писмото, касаещо работещите в РЗИ и техните искания;
  • 10% увеличение на заплатите на работещите в специализираните болници за рехабилитация;
  • 10% увеличение на заплатите на работещите в държавните психиатрични болници и домовете за медико-социални грижи;
  • 10% увеличение на заплатите на медицинските специалисти в детско и училищно здравеопазване.

Ще очакваме поетите ангажименти да се изпълняват своевременно и в пълен обем!